Agència de col·locació autoritzada nº 1000000061

Entrar

Ofertes

Dades generals

2020/00036

OPERARI PER A MAQUINES DE IMPRESIÓ DIGITAL

1 A 6 MESES

De 1 a 6 meses

1

TÉ QUE TINDRE CONEIXIMENTS A L´HORA DE TRATAR IMATGES PER A TIRAR A LA IMPRESIÓ EN LES MÁQUINES, Municipio: Ontinyent, Província: Valencia, CP: 46870

Completa
Torns: Torn matí, Torn vesprada, Torn partit

POTSER A TURNO : MATI O VESPRADA O A JORNADA PARTIDA.

A Turnos : matí : de 6 hr a 14 hr; vesprada : de 14 hr. a 22 hr.; Jornada Partida : de 8 hr a 14 hr. i de 15.30 hr a 18 hr.

el que marque el conveni

Controlar la posà en marxa i desenvolupament de les máquines de impresió digital. Saber pasar imatges del ordenador de treball a les máquines per a la seua estampació. Controlar que l´estampació siga correcta. Canviar les peses de la tela quan s´acaben.

coneiximents i cursos

  • el necesari per al lloc que es demana. Es valorarà el nivell de formació en els diferents aplicacions relacionades amb el puesto. (Nivell: Medio) Es requeris experiència en Puestos de Treball similars
Nota: S'ha de complir tot l'anterior

Altres requeriments


ser una persona activa, amb molta implicació en el treball, oberta per a apendre coses noves i tindre molta iniciativa en el treball,


les necesaries per al lloc que es demana

962 918 227
C/ Maians, 19
46870 - Ontinyent
(Valencia)
adl4@ontinyent.es