Agència de col·locació autoritzada nº 1000000061

Entrar

Cursos

Estat del curs: Finalitzat Sol·licitar informació del curs

CURS DE CARRETONER

Curso de Carretillero

Presencial

Aula Formació Departament Medi Ambient. c/ Maians, 19 - 1ª planta.

CURS DE CARRETONER

Preu del curs: 79 euros

Bonificacions: Tindran una bonificació del 50% sobre el preu establert, les persones físiques empadronades a Ontinyent que es troben en alguna d'aquestes situacions:

  • estar en situació de desocupació en el moment de formalitzar la inscripció, acreditat mitjançat certificat del SERVEF on conste esta situació.
  • estar en situació o risc d'exclusió social, o ser víctima de violència de gènere, acreditat amb informe dels Serveis Socials municipals.
  • ser membre de família nombrosa, presentació de la resolució acreditativa de família nombrosa.

La sol·licitud s´ha d´acompanyar amb el justificant de pagament i, si és el cas, acreditació de la situació que justifica la bonificació.

17/05/2019

17/05/2019

5 horas

9:00 - 14:00

12

15/04/2019

13/05/2019

962 918 227
C/ Maians, 19
46870 - Ontinyent
(Valencia)
adl4@ontinyent.es